Informacje  

Msze święte:
Pon - Sob:
6.30 i 18.00

Niedziele i święta:
7.00, 8.30, 10.30, 16.00


III niedziela mies. o godz. 14.00 w Kurhanie

Kancelaria
parafialna:
wtorek i czwartek po mszy św. wieczornej
sobota 8.00-9.00

   

Losowe zdjęcia  

   

Karniowice 19. 08. 2020 r.

Informacja o ofertach

złożonych w przedmiotowym postępowaniu

 

dotyczy:                postępowania na „Przedsięwzięcia termomodernizacyjne w obiekcie sakralnym w Karniowicach - zadanie 3” - nr sprawy: PMBSZ/3/2020

 

W dniu 19. 08. 2020 r. Zamawiający dokonał otwarcia ofert w ww. postępowaniu. W przedmiotowym postepowaniu oferty złożyli:

Oferta nr 1

ELEXE Jacek Matysik ul. Rycerska 4, Radwanowice, 32 - 064 Rudawa

Cena oferty obejmująca realizację pełnego zakresu prac objętych zadaniem 3 wynosi:

Netto:     26 000,00               zł

VAT:       23 %                       tj. 5 980,00             zł

Brutto:   31 980,00               zł

Oferent udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres:

 • 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na wykonane prace instalacyjne, użyty materiał oraz zamontowane urządzenia.

Termin realizacji:                    data rozpoczęcia 01. 01. 2021 r.,

data zakończenia 31. 08. 2021 r.

Oferta nr 2

Zakład Usług Instalacyjnych i Specjalnych „Kalina VAT”, ul. Katowicka 18, 43-600 Jaworzno

Cena oferty obejmująca realizację pełnego zakresu prac objętych zadaniem 3 wynosi:

Netto:     26 500,00               zł

VAT:       23 %                       tj. 6 095,00             zł

Brutto:   32 595,00               zł

Oferent udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres:

 • 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na wykonane prace instalacyjne, użyty materiał oraz zamontowane urządzenia.

Termin realizacji:                    data rozpoczęcia 01. 01. 2021 r.,

data zakończenia 31. 08. 2021 r.

Oferta nr 3

HSE System Sp. z o.o., ul. Konduktorska 35, 40-155 Katowice

Cena oferty obejmująca realizację pełnego zakresu prac objętych zadaniem 3 wynosi:

Netto:     20 000,00               zł

VAT:       23 %                       tj. 4 600,00             zł

Brutto:   24 600,00               zł

Oferent udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres:

 • 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na wykonane prace instalacyjne, użyty materiał oraz zamontowane urządzenia.

Termin realizacji:                    data rozpoczęcia 01. 01. 2021 r.,

data zakończenia 31. 08. 2021 r.

Oferta nr 4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe ROMSTARS Roman Starzycki, ul. Jasna 4a, 32 ‑ 545 Karniowice

Cena oferty obejmująca realizację pełnego zakresu prac objętych zadaniem 3 wynosi:

Netto:     15 900,00               zł

VAT:       23 %                       tj. 3 657,00             zł

Brutto:   19 557,00               zł

Oferent udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres:

 • 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na wykonane prace instalacyjne, użyty materiał oraz zamontowane urządzenia.

Termin realizacji:                    data rozpoczęcia 01. 01. 2021 r.,

data zakończenia 31. 08. 2021 r.

Karniowice 31. 07. 2020 r.

Informacja o ofertach

złożonych w przedmiotowym postępowaniu

dotyczy: postępowania na „Przedsięwzięcia termomodernizacyjne w obiekcie sakralnym w Karniowicach - zadanie 3, 4 i 5” - nr sprawy: PMBSZ/2/2020

W dniu 31. 07. 2020 r. Zamawiający dokonał otwarcia ofert w ww. postępowaniu. W przedmiotowym postepowaniu oferty złożyli:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe ROMSTARS Roman Starzycki, ul. Jasna 4a, 32  545 Karniowice

Cena oferty obejmująca realizację pełnego zakresu prac objętych zadaniem 3 wynosi:

Netto: 15 900,00 zł

VAT: 23 % tj. 3 657,00 zł

Brutto: 19 557,00 zł

Oferowany okres gwarancji:

Oferent udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres:

 • 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na wykonane prace instalacyjne, użyty materiał oraz zamontowane urządzenia.

Termin realizacji: data rozpoczęcia 01. 01. 2021 r.,

data zakończenia 31. 08. 2021 r.

Oferta nr 2

Klimatik Sp. z o.o. Sp.k. ul. Opolska 18, 31-323 Kraków

Cena oferty obejmująca realizację pełnego zakresu prac objętych zadaniem 5 wynosi:

Netto: 60 975,61 zł

VAT: 23 % tj. 14 024,39 zł

Brutto: 75 000,00 zł

Oferowany okres gwarancji:

 • 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na wykonane prace instalacyjne .i użyty materiał. Na zamontowane urządzenia gwarancja jakości wg. ich producenta lecz nie mniej niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Termin realizacji: data rozpoczęcia 01. 01. 2021 r., data zakończenia 31. 10. 2021 r.

Oferta nr 3

Laminar Tomasz Sak, ul. Zachodnia 20, 32-566 Nieporaz

Cena oferty obejmująca realizację pełnego zakresu prac objętych zadaniem 5 wynosi:

Netto: 55 600,00 zł

VAT: 23 % tj. 12 788,00 zł

Brutto: 68 388,00 zł

Oferowany okres gwarancji:

 • 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na wykonane prace instalacyjne .i użyty materiał. Na zamontowane urządzenia gwarancja jakości wg. ich producenta lecz nie mniej niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Termin realizacji: data rozpoczęcia 01. 01. 2021 r., data zakończenia 31. 10. 2021 r.

Oferta nr 4

MERITUM GRUPA BUDOWLANA Sp. z o.o. Sp. k. ul. Jugowicka 8A, 30-443 Kraków

Cena oferty obejmująca realizację pełnego zakresu prac objętych zadaniem 5 wynosi:

Netto: 68 700,00 zł

VAT: 23 % tj. 20 520,00 zł

Brutto: 89 220,00 zł

Oferowany okres gwarancji:

 • 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na wykonane prace instalacyjne .i użyty materiał. Na zamontowane urządzenia gwarancja jakości wg. ich producenta lecz nie mniej niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Termin realizacji: data rozpoczęcia 01. 01. 2021 r., data zakończenia 31. 10. 2021 r.

Oferta nr 5

ARCON Technika Grzewcza Jarosław Brzóska ul. Oświęcimska 73, 32-500 Chrzanów

Cena oferty obejmująca realizację pełnego zakresu prac objętych zadaniem 4 wynosi:

Netto: 18 980,00 zł

VAT: 23 % tj. 4 365,40 zł

Brutto: 23 345,40 zł

Oferowany okres gwarancji:

 • gwarancja na panele fotowoltaiczne – 12 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego (obejmuje wszystkie wady i błędy produkcyjne),

 • gwarancja na sprawność – 25 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego

 • gwarancja na falownik10 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego,

 • gwarancja wykonania usługi montażu – 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego i obejmuje wszystkie usterki robocze.

Termin realizacji: data rozpoczęcia 01. 01. 2021 r., data zakończenia 31. 10. 2021 r.

Cena oferty obejmująca realizację pełnego zakresu prac objętych zadaniem 5 wynosi:

Netto: 53 496,00 zł

VAT: 23 % tj. 12 304,08 zł

Brutto: 65 800,08 zł

Oferowany okres gwarancji:

 • 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na wykonane prace instalacyjne .i użyty materiał. Na zamontowane urządzenia gwarancja jakości wg. ich producenta lecz nie mniej niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Termin realizacji: data rozpoczęcia 01. 01. 2021 r., data zakończenia 31. 10. 2021 r.

Oferta nr 6

Paweł Nowak i4NET.PL ul. Kolonia 62, 32-406 Czechówka

Cena oferty obejmująca realizację pełnego zakresu prac objętych zadaniem 4 wynosi:

Netto: 23 577,24 zł

VAT: 23 % tj. 5 422,77 zł

Brutto: 29 000,00 zł

Oferowany okres gwarancji:

 • gwarancja na panele fotowoltaiczne – 12 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego (obejmuje wszystkie wady i błędy produkcyjne),

 • gwarancja na sprawność – 25 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego

 • gwarancja na falownik10 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego,

 • gwarancja wykonania usługi montażu – 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego i obejmuje wszystkie usterki robocze.

Termin realizacji: data rozpoczęcia 01. 01. 2021 r., data zakończenia 31. 10. 2021 r.

 

Karniowice 12. 05. 2020 r.

Informacja o ofertach

złożonych w przedmiotowym postępowaniu

dotyczy: postępowania na „Przedsięwzięcia termomodernizacyjne w obiekcie sakralnym w Karniowicach - zadanie 1 i 2” - nr sprawy: PMBSZ/1/2020

W dniu 12. 05. 2020 r. Zamawiający dokonał otwarcia ofert w ww. postępowaniu. W przedmiotowym postepowaniu oferty złożyli:

Oferta nr 1

J. Zielińska, S. Zieliński Sp. j. Załęże 34, 38 - 223 Osiek Jasielski

Cena oferty obejmująca realizację pełnego zakresu prac objętych zadaniem 1 wynosi:

Netto: 19 924,96 zł

VAT: 23 % tj. 4 582,74 zł

Brutto: 24 507,70 zł

Oferowany okres gwarancji:

- 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego i pozostałego stropodachu niewentylowanego. Gwarancja obejmuje ułożenie materiału w tym także niewłaściwe ułożenie które zostanie ujawnione przez Zamawiającego podczas wykonania audytu energetycznego ex – post.

- 120 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na zastosowany do ocieplenia stropodachu materiał.

Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 31. 10. 2020 r.

Oferta nr 2

ROBSTAN Sp. z o.o., ul. Kolbego 15, 32 - 600 Oświęcim

Cena oferty obejmująca realizację pełnego zakresu prac objętych zadaniem 2 wynosi:

Netto: 114 041,88 zł

VAT: 23 % tj. 26 229,63 zł

Brutto: 140 271,51 zł

Oferowany okres gwarancji:

- 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na stolarkę okienną i drzwiową. Gwarancja obejmuje zarówno dostarczone okna, drzwi jak i wykonane prace montażowe.

Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 31. 10. 2020 r.

Oferta nr 3

MADOŃ” Okna PCV i AL, ul. Kol. Stella 38, 32 - 521 Chrzanów

Cena oferty obejmująca realizację pełnego zakresu prac objętych zadaniem 2 wynosi:

Netto: 115 858,27 zł

VAT: 23 % tj. 26 647,40 zł

Brutto: 142 505,67 zł

Oferowany okres gwarancji:

- 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na stolarkę okienną i drzwiową. Gwarancja obejmuje zarówno dostarczone okna, drzwi jak i wykonane prace montażowe.

Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 31. 10. 2020 r.

Oferta nr 4

EKOBUD Andrzej Ugolik, ul. Czarnieckiego 12, 67 – 300 Szprotawa

Cena oferty obejmująca realizację pełnego zakresu prac objętych zadaniem 1 wynosi:

Netto: 21 580,00 zł

VAT: 23 % tj. 4 973,24 zł

Brutto: 26 553,24 zł

Oferowany okres gwarancji:

- 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego i pozostałego stropodachu niewentylowanego. Gwarancja obejmuje ułożenie materiału w tym także niewłaściwe ułożenie które zostanie ujawnione przez Zamawiającego podczas wykonania audytu energetycznego ex – post.

- 120 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na zastosowany do ocieplenia stropodachu materiał.

Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 31. 10. 2020 r.

Oferta nr 5

ALUHIT Damian Kozikowski, ul. Kol. Stella 10, 32-500 Chrzanów

Cena oferty obejmująca realizację pełnego zakresu prac objętych zadaniem 2 wynosi:

Netto: 110 503,11 zł

VAT: 23 % tj. 25 415,72 zł

Brutto: 135 918,83 zł

Oferowany okres gwarancji:

- 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na stolarkę okienną i drzwiową. Gwarancja obejmuje zarówno dostarczone okna, drzwi jak i wykonane prace montażowe.

Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 31. 10. 2020 r.

Oferta nr 6

P.W. „Gamma” Sp. z o.o. ul. Ciosowa 9, 26-085 Miedziana Góra

Cena oferty obejmująca realizację pełnego zakresu prac objętych zadaniem 1 wynosi:

Netto: 17 150,00 zł

VAT: 23 % tj. 3 944,50 zł

Brutto: 21 094,50 zł

Oferowany okres gwarancji:

- 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego i pozostałego stropodachu niewentylowanego. Gwarancja obejmuje ułożenie materiału w tym także niewłaściwe ułożenie które zostanie ujawnione przez Zamawiającego podczas wykonania audytu energetycznego ex – post.

- 120 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na zastosowany do ocieplenia stropodachu materiał.

Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 31. 10. 2020 r.

 

 

 

 

 

 

   
   

Parafie dekanatu

parafia Chrystusa Króla – Lgota
parafia św. Józefa Robotnika – Młoszowa
parafia MB Królowej Polski – Myślachowice 
parafia Narodzenia NMP – Płoki
parafia Podwyższenia Krzyża Świętego – Psary
parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa – Trzebinia
parafia Niepokalanego Serca NMP – Trzebinia-Siersza
parafia św. Apostołów Piotra i Pawła – Trzebinia
parafia św. Barbary – Trzebinia-Wodna

   

Kontakt

PARAFIA MB SZKAPLERZNEJ KARNIOWICE-DULOWA
ul. Łokietka 13a, 32 545 Karniowice
tel. +48 32 613 84 56 
 
Bank Pekao S.A.
44 12 40 42691111000046775928
   
   
DMC Firewall is a Joomla Security extension!