Informacje  

Msze święte:

pon., śr., sob. 6.30

wt., czw., pt., sob. 18.00

Niedziele i święta:
8.00, 10.30, 16.00


III niedziela mies. o godz. 14.00 w Kurhanie

Kancelaria
parafialna:
wtorek i czwartek po mszy św. wieczornej
sobota 8.00-9.00

   

Losowe zdjęcia  

   
Eucharystia celebrowana jest przez cały Kościół tzn. Głowę (Chrystusa) i członki zgromadzenie ludu Bożego. Celebracjom tym przewodniczy wyświęcony szafarz – biskup lub prezbiter. Jego rola w zgromadzeniu eucharystycznym jest wyjątkowa w stosunku do roli, jaką pełnią wierni: dzięki sakramentowi święceń kapłan sprawuje celebrę "in persona Christi", to znaczy w sakramentalnym zjednoczeniu z Chrystusem.
Na mocy tego zjednoczenia sam Chrystus jest dokonawcą całej liturgii, a w szczególności Ofiary, jaką na Kalwarii składa w imieniu całej ludzkości Ojcu. Zrozumienie tego wymiaru nie jest łatwe, ale możliwe i konieczne do pełnego przyjęcia nauki Kościoła Katolickiego o Mszy Świętej. Zobacz omówienie tej problematyki w oparciu o Encyklikę Papieża Jana Pawła II, "Ecclesia de Eucharistia" w: http://www.adoracja.bielsko.opoka.org.pl/pamiatka_i_in_persona_christi.html Eucharystia w obrządku rzymskokatolickim odbywa się w ściśle określonym porządku liturgicznym, które określa Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego: 

• LITURGIA ZGROMADZENIA 
- procesja wejścia - znak krzyża 
- pozdrowienie ludu - akt pokuty 
- "Chwała na wysokości Bogu" (w święta i uroczystości) (z wyjątkiem Wielkiego Postu i Adwentu) 
- kolekta 
• LITURGIA SŁOWA 
- pierwsze czytania (najczęściej starotestamentalne) 
- psalm responsoryjny 
- drugie czytanie (w święta i uroczystości) (najczęściej nowotestamentalne) 
- aklamacja przed Ewangelią
- Ewangelia - homilia lub kazanie 
- Credo (w niedziele i uroczystości) 
- modlitwa powszechna (wiernych) W liturgii eucharystycznej wydziela się trzy zasadnicze momenty: 
• przygotowanie darów 
Już samo przyniesienie na ołtarz chleba i wina jest pewnym gestem symbolicznym. Wyraża ono dar i zaangażowanie zgromadzenia, które chce przekazać Bogu swój podstawowy pokarm 
– chleb i wino
– znak obchodzonego święta. 
• modlitwa eucharystyczna 
Wśród wielu modlitw eucharystycznych, jakie są do wyboru, wszystkie oznaczają tę samą "akcję eucharystyczną", proklamowaną i dokonywaną słowami i gestami przez przewodniczącego zgromadzeniu. Przebieg modlitwy eucharystycznej jest następujący: 
* prefacja, dziękczynienie składane Ojcu przez śpiew "Święty, Święty, Święty" 
* modlitwa do Ducha Świętego, aby chleb i wino "stały się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który tej nocy, której był wydany..." 
* przywołanie słów i gestów Jezusa z ostatniej wieczerzy i przeistoczenie darów ofiarnych – jest to najważniejsza chwila Mszy Świętej 
* aklamacja przez lud tajemnic wiary 
* wezwanie do Ducha Świętego o zjednoczenie zgromadzonych na Eucharystii * doksologia ("Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie...") 
* odmówienie słów modlitwy Pańskiej (Ojcze Nasz), celebrans kończy ją embolizmem (prośbą o uwolnienie od zła) 
• Komunia Święta 
Polega na przyjęciu i spożyciu Ciała Pańskiego (Komunia jednopostaciowa) lub też Ciała i Krwi (Komunia dwupostaciowa, która ze względów praktycznych stosowana jest rzadziej, zdarza się, że można ją przyjąć przy sakramencie bierzmowania i małżeństwa). 
* postcommunio modlitwa po komunii
   
   

Parafie dekanatu

parafia Chrystusa Króla – Lgota
parafia św. Józefa Robotnika – Młoszowa
parafia MB Królowej Polski – Myślachowice 
parafia Narodzenia NMP – Płoki
parafia Podwyższenia Krzyża Świętego – Psary
parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa – Trzebinia
parafia Niepokalanego Serca NMP – Trzebinia-Siersza
parafia św. Apostołów Piotra i Pawła – Trzebinia
parafia św. Barbary – Trzebinia-Wodna

   

Kontakt

PARAFIA MB SZKAPLERZNEJ KARNIOWICE-DULOWA
ul. Łokietka 13a, 32 545 Karniowice
tel. +48 32 613 84 56 
 
Bank Pekao S.A.
44 12 40 42691111000046775928
   
   
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd