Informacje  

Msze święte:

pon., śr., sob. 6.30

wt., czw., pt., sob. 18.00

Niedziele i święta:
8.00, 10.30, 16.00


III niedziela mies. o godz. 14.00 w Kurhanie

Kancelaria
parafialna:
wtorek i czwartek po mszy św. wieczornej
sobota 8.00-9.00

   

Losowe zdjęcia  

   
SAKRAMENT BIERZMOWANIA w Katechizmie Kościoła katolickiego
1315 "Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego" (Dz 8,14-17). 
1316 Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny. 

1317 Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu. 

Jednym z elementów bierzmowania jest wybór imienia. Imię odgrywa istotną rolę w życiu człowieka, choć dziś nie wyczuwamy już tak głęboko symboliki imienia, jak to miało miejsce w kulturze semickiej, gdy imię traktowano jako symbol osoby. Czytając Ewangelię odkrywamy, że Jezus zmienił imię Szymonowi, który otrzymał imię Piotr, co ma wyraźnie znaczenie symboliczne. Nowe imię określa funkcje Apostoła w gronie Dwunastu i zarazem we wspólnocie Kościoła. Piotr-Opoka. Narodzonemu dziecku rodzice wybierają imię. Przy bierzmowaniu młodzież posiada już świadomość religijną i jest zdolna do samodzielnych decyzji, także w dziedzinie wiary. Zgodnie z praktyką Kościoła katolickiego bierzmowanie przyjmuje się w takim wieku, by człowiek mógł sam publicznie wyrazić swą decyzję. Jednym z elementów decyzji wiary młodego człowieka jest wybór patrona, orędownika. Wybór imienia do bierzmowania, a właściwie wybór konkretnego świętego jest wyborem pewnego ideału chrześcijańskiego i publicznym, oficjalnym potwierdzeniem swej decyzji.
   
   

Parafie dekanatu

parafia Chrystusa Króla – Lgota
parafia św. Józefa Robotnika – Młoszowa
parafia MB Królowej Polski – Myślachowice 
parafia Narodzenia NMP – Płoki
parafia Podwyższenia Krzyża Świętego – Psary
parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa – Trzebinia
parafia Niepokalanego Serca NMP – Trzebinia-Siersza
parafia św. Apostołów Piotra i Pawła – Trzebinia
parafia św. Barbary – Trzebinia-Wodna

   

Kontakt

PARAFIA MB SZKAPLERZNEJ KARNIOWICE-DULOWA
ul. Łokietka 13a, 32 545 Karniowice
tel. +48 32 613 84 56 
 
Bank Pekao S.A.
44 12 40 42691111000046775928
   
   
Our website is protected by DMC Firewall!