Informacje  

Msze święte:

pon., śr., sob. 6.30

wt., czw., pt., sob. 18.00

Niedziele i święta:
8.00, 10.30, 16.00


III niedziela mies. o godz. 14.00 w Kurhanie

Kancelaria
parafialna:
wtorek i czwartek po mszy św. wieczornej
sobota 8.00-9.00

   

Losowe zdjęcia  

   

      Potrzebą chwili jest konieczność naprawy okrywy ziemnej Kurhanu od jego strony południowej. Okrywa ta została uszkodzona w roku 2010 w wyniku wystąpienia intensywnych i długotrwałych opadów atmosferycznych mających cechy klęski żywiołowej .

      Podejmowane na przestrzeni ostatnich lat działania mające okrywie przywrócić jej pełną funkcjonalność i odporność na wpływ ekstremalnych zdarzeń atmosferycznych nie zakończyły się powodzeniem.

    Aktualnie Parafia jest w trakcie negocjacji z wyspecjalizowaną firmą, która posiadając odpowiedni potencjał wykonawczy może dokonać naprawy uszkodzonej okrywy. Realizacja naprawy nastąpiła by w trybie ,, zaprojektuj i wybuduj”.

Warunkiem powodzenia negocjacji jest posiadanie przez Parafię niezbędnych do tego środków finansowych.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin i zwiedzenia Kurhanu.

W każdą niedziele i święta:

od 1.10. do 31.03. w godz. 13.00 do 15.00

od 1.04. do 30.09. w godz. 15.00 do 18.00

Eucharystia w Kurhanie:

w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 14.00

 

Parafia MB Szkaplerznej

ul. W. Łokietka 13a

32-545 Karniowice

 

Bank Pekao SA

44 1240 4269 1111 0000 4677 5928

na cele kultu religijnego - Kurhan

 

Darowizna na cele kultu religijnego

Odliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie wyżej jednak niż w kwocie stanowiącej 6% dochodu podatnika. Co ważne dla obliczenia 6% dochodów sumuje się darowizny na rzecz krwiodawstwa (w kwocie ekwiwalentu za oddaną krew), kultu religijnego oraz na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeśli łącznie wartość ta przekracza 6% dochodu – odliczeniu podlega maksymalnie właśnie to 6%, nadwyżka nie może być odliczana.

Uwaga

Do sumy tej nie wlicza się darowizn na cele charytatywno – opiekuńcze kościoła. Decydującym będzie zatem cel przekazanej darowizny.

Odrębnie traktujemy przelewy na Kościół – na cele kultu religijnego, a odrębnie darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze realizowane przez Kościół. Tych drugich nie ujmuje się w limicie 6% dochodów.

Do limitu nie wlicza się również 1% podatku przekazanego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Prawo odliczania kwot na cele charytatywno – opiekuńcze wynika nie z ustawy o podatku dochodowym, ale z art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17.05.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1989, nr 29, poz. 154 ze zm.)

Darczyńca:

  • przekazujący pieniądze – musi posiadać dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

   
   

Parafie dekanatu

parafia Chrystusa Króla – Lgota
parafia św. Józefa Robotnika – Młoszowa
parafia MB Królowej Polski – Myślachowice 
parafia Narodzenia NMP – Płoki
parafia Podwyższenia Krzyża Świętego – Psary
parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa – Trzebinia
parafia Niepokalanego Serca NMP – Trzebinia-Siersza
parafia św. Apostołów Piotra i Pawła – Trzebinia
parafia św. Barbary – Trzebinia-Wodna

   

Kontakt

PARAFIA MB SZKAPLERZNEJ KARNIOWICE-DULOWA
ul. Łokietka 13a, 32 545 Karniowice
tel. +48 32 613 84 56 
 
Bank Pekao S.A.
44 12 40 42691111000046775928
   
   
DMC Firewall is a Joomla Security extension!