Informacje  

Msze święte:

pon., śr., sob. 6.30

wt., czw., pt., sob. 18.00

Niedziele i święta:
8.00, 10.30, 16.00


III niedziela mies. o godz. 14.00 w Kurhanie

Kancelaria
parafialna:
wtorek i czwartek po mszy św. wieczornej
sobota 8.00-9.00

   

Losowe zdjęcia  

   
009.evangelium
 
 

Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić w kancelarii: 


•  Akt urodzenia dziecka z USC. 
• Dowody osobiste rodziców. Należy też podać datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego. Jeśli rodzice zawarli małżeństwo w innej parafii należy przedłożyć świadectwo ślubu. 
•  Rodzice dziecka podają dane chrzestnych: imię i nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres zamieszkania. Jeśli któreś z rodziców chrzestnych mieszka poza Karniowice - Dulowa, musi dostarczyć odpowiednie zaświadczenie z parafii zamieszkania. 
•  Dziecko do chrztu św. należy zgłosić w Kancelarii Parafialnej dwa tygodnie wcześniej. 
 
 
CHRZEST to brama sakramentów. Chrzest jest konieczny do zbawienia, uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i włącza do Kościoła. Jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej (Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 849). Kościół celebrował chrzest i udzielał go od dnia Pięćdziesiątnicy. Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu słowami: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, ( dosł. "Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody ) udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19-20).
 
Św. Piotr mówi do tłumu poruszonego jego przepowiadaniem: "Nawróćcie się i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego" (Dz 2, 38).
 
 
IMIĘ DZIECKA
 
Nie jest obojętne jakie imię rodzice wybiorą dla swojego dziecka. Tym imieniem będą wyrażać całą swoją miłość i troskę o niego. Imię będzie towarzyszyło mu przez całe życie. Jeżeli zostanie wybrane imię świętego, czy błogosławionego, to dziecko w czasie chrztu otrzyma zarazem swojego patrona, który stanie się dla niego wzorem, obrońcą i orędownikiem u Boga.
 
RODZICE CHRZESTNI
 
Wybór chrzestnych należy do rodziców dziecka, ale duszpasterz sprawdzi, czy spełniają określone przez Kościół warunki. Rodzice chrzestni muszą być katolikami, którzy wyznają swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła i przyjęli sakrament bierzmowania. Nie są dopuszczane do pełnienia tej funkcji osoby, które żyją w niesakramentalnych związkach małżeńskich, oraz młodzież, która nie uczęszcza na naukę religii. Rola rodziców chrzestnych nigdy nie polega, a przynajmniej polegać nie powinna, na zastępowaniu i wyręczaniu rodziców naturalnych. Zaistnieją jednak sytuacje, kiedy to rodzice poczują się osamotnieni, a może i bezradni w określonych trudnościach, kiedy to będzie należało podjąć ważną dla dziecka decyzję życiową. I wtedy to w ich horyzoncie myślowym winny jawić się sylwetki rodziców chrzestnych. Wynika więc stąd wniosek, że rodzice chrzestni to swego rodzaju mężowie zaufania w życiu rodzinnym. Czy dostrzegamy zatem już kierunek rekonensansu, typując chrzestnych? Oto pytania pomocnicze: Jakie cechy charakteru zdobić winny osobę, przed którą wasze dziecko mogłoby "wylać swą duszę"? Stanąć u jego boku w zwrotnych i granicznych chwilach jego życia? Czy wśród kandydatów na chrzestnych dostrzegacie ludzi mogących waszemu dziecku służyć przykładem zdrowego życia moralnego i intelektualnego?
 
LITURGIA CHRZTU.
 
Aby podkreślić, że chrzest jest sakramentem wiary Kościoła, oraz sakramentem włączenia do ludu Bożego, udziela się go w kościele parafialnym w którym jest chrzcielnica. Zgodnie ze zwyczajem Kościoła sakrament chrztu sprawowany jest przede wszystkim w niedzielę, która jest pamiątką Zmartwychwstania Pana Jezusa. Chrystus zmartwychwstały jest szczególnie obecny w czasie Mszy św., dlatego też dokonuje się obrzędu chrztu św. podczas niedzielnej Eucharystii.
   
   

Parafie dekanatu

parafia Chrystusa Króla – Lgota
parafia św. Józefa Robotnika – Młoszowa
parafia MB Królowej Polski – Myślachowice 
parafia Narodzenia NMP – Płoki
parafia Podwyższenia Krzyża Świętego – Psary
parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa – Trzebinia
parafia Niepokalanego Serca NMP – Trzebinia-Siersza
parafia św. Apostołów Piotra i Pawła – Trzebinia
parafia św. Barbary – Trzebinia-Wodna

   

Kontakt

PARAFIA MB SZKAPLERZNEJ KARNIOWICE-DULOWA
ul. Łokietka 13a, 32 545 Karniowice
tel. +48 32 613 84 56 
 
Bank Pekao S.A.
44 12 40 42691111000046775928
   
   
Our website is protected by DMC Firewall!